Get Adobe Flash player

Werkgroep Zeswielen

Zeswielentracé laat op zich wachten

Tot eind 2010 was de vraag nog "komt het Zeswielentracé voor- of achterlangs?" en "hoe wordt straks de route voor de fietsers en voetgangers?" Op 2 december 2010 heeft de gemeenteraad een beslissing genomen: het Zeswielentracé komt achterlangs. De fietsers en eventueel voetgangers blijven voorlangs gaan. Nu blijven we nog met de vragen "wanneer?" en "hoe?"

Eind 2008 beweerde toenmalig wethouder Nico Alsemgeest dat het Zeswielen in 2012 gereed zou zijn. Dat lijkt nu zeker niet meer haalbaar. Ook lijkt het er op dat er met de aanleg van het tracé wat minder haast is. 
Het Zeswielentracé moest er komen om het autoverkeer van en naar de binnenstad en Overstad in goede banen te kunnen blijven leiden. Overstad zou immers de komende jaren een flinke metamorfose ondergaan: minder industrie, meer winkels, meer woningen, meer parkeergelegenheid en dus meer verkeer van en naar Alkmaar.
Mede door de economische crisis heeft de ontwikkeling van het nieuwe Overstad behoorlijke vertraging opgelopen. De val van het Alkmaars college in maart 2011 heeft in de snelheid van de ontwikkelingen ook geen gunstig effect gehad.
Zolang er dus geen definitieve plannen zijn voor de toekomst van Overstad, zit de gemeente ook niet te spingen om flink in een Zeswielentracé te investeren. De onlangs opgeknapte Nieuwe Schermerweg is voorlopig de hoofdroute van en naar het centrum en Overstad. Ook de bewegwijzering zal de automobilist via deze weg leiden en niet via de Zeswielen.

Ondertussen blijven bewoners aan de Zeswielen in onzekerheid. En dat geldt ook voor de bewoners aan de Rinnewaard en Rijperwaard. Er zal ooit een Zeswielentracé komen, maar wanneer? Voorlopig staat de planning nu op 2014. Tot die tijd vindt er al wel het nodige voorbereidend werk plaats. Er vindt overleg plaats tussen gemeente, bewoners en organisaties, waaronder de Wijkraad. Dit overleg betreft voornamelijk de praktische uitvoering: Hoe worden de kruispunten uitgevoerd? Wat voor nieuwe mogelijkheden bied LED-verlichting? Hoe laten we de wegen, waaronder het fietspad vanaf de fietstunnel lopen?
Allemaal praktische zaken waar de Wijkraad over meedenkt. Heeft u als Huiswaarder hier ook een mening over? Vreest u dat bepaalde aandachtspunten over het hoofd gezien worden? Wilt u meedenken over de praktische uitvoering? Laat het ons weten

Stichting Wijkraad Huiswaard - Koggewaard 75 - 1824 GN  Alkmaar