Get Adobe Flash player

Werkgroep Zeswielen

Voorlopig géén Zeswielentracé

Onlangs heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten de werkzaamheden ter voorbereiding op de aanleg van de zgn. "weg achterlangs" voorlopig stop te zetten. De voornaamste reden daartoe is dat de ontwikkelingen in Overstad minder snel gaan dan eerst is aangenomen.
Daar komt nog bij dat de gemeente de komende jaren te maken krijgt met aanzienlijke bezuinigingen. Wanneer men weer verder wil gaan met de voorbereidende werkzaamheden, hangt af van de ontwikkelingen in het gebied Overstad.

De eventuele "weg achterlangs" zal wel in het nieuwe bestemmingsplan worden opgenomen. Deze procedure was al in gang gezet. Wanneer de aanleg van de nieuwe weg in de toekomst weer wordt voortgezet, hoeft deze procedure in elk geval niet nog eens doorlopen hoeven worden. Ook direct betrokkenen weten dan waar zij aan toe zijn.

Aan het einde van het jaar zijn de voorbereidingen voor dit plan zover gevorderd dat een informatieavond wordt gehouden.

Stichting Wijkraad Huiswaard - Koggewaard 75 - 1824 GN  Alkmaar